FEX_Desktop_altromondo.jpg

Uppdrag:

Vi får i uppdrag att titta på hur Yogastudion Altromondo kan utveckla sin digitala närvaro.

Uppdragsgivare:

Yogastudion Altromondo,
Slutprojekt Berghs kurs Digital Design.

Vår Lösning:

Första mötet:

Vi träffade kunden i hennes yogastudio där vi presenterade gruppen, Helena, Maria, Joanna, Thomas och jag. 
Vi har kommit överens om att jag håller i presentationen kort om oss och vad kursen vi går innebär samt vad som kan förväntas i form av leverans. Tillsammans ställde vi sen frågor om vad hon skulle vilja ha hjälp med.

 

HYPOTES:

Efter vårt möte utarbetade vi i gruppen fram flera hypoteser och bestämde att den hypotes vi började jobba utifrån var:

"Vi tror att du kan nå en större målgrupp genom att öka din digitala närvaro med online-yoga. Genom att nå en större målgrupp kan du få fler betalande besökare digitalt och i studion. Du får fler följare och budskapet når fler."

 

iPad-PNG-Transparent-Imagepersonal.png

Skapa förutsättningar:

För att få belägg för vår hypotes skapade vi ett formulär i Google forms för kvantitativa svar. Där undersökte vi utövandet av yoga, både för online-videos och i studio. Formuläret följdes även upp med djupintervjuer.
    Jag tog fram formuläret i Google forms och gemensamt i gruppen skapade vi sen frågorna samt analyserade svaren.

 

Genomförandet:

Vi tittade på hur vi kunde skapa konvertering för online-yoga. Hur skulle det presenteras på webben och hur skulle en verktygslåda för de sociala nätverken kunna utformas.

Whiteboard.jpg

Navigation och flöde togs fram i snabba design-sprintar. När det var satt delade vi upp arbetet i två grupper. Jag och Helena tog fram en verktygslåda för hur och vad man använder sig av de sociala kanalerna Instagram och Facebook. Thomas, Maria och Joanna tog fram design och prototyp för yoga-online, mobile-first, till hemsidan.

För verktygslådan studerade vi användandet av yoga på Instagram och Facebook och IIS rapport om "Svenskarna och internet 2017". Några av våra råd är:

Ha en tydlig plan på Instagram.
Hur frekvent ska du lägga ut inlägg och vad för slags inlägg ska det vara? Tänk på styrkan i kanalen. På Instagram vill folk bli inspirerade.

Vikten av rätt ord.
57% av internetanvändarna använder
Google-sökningar för att hitta det dom letar efter, exempelvis yoga och för att få träffar på specifika sökord så optimerar du dina inlägg för Googles sökfunktion.

 

Leverans:

Slutsatsen, insikterna och skisser presenterades för studion tillsammmans med en verktygslåda och moodboard för det digitala uttrycket på Instagram, Facebook, och hemsidan.