Posts tagged Design
För att belysa Smakis engagemang i sociala frågor har vi skapat kampanjen – Smakis främsta sida är vår baksida!
SMAKIS FRIENDS PPT 2019.jpg

"Smakis kämpar för en bättre miljö, såväl i skola som natur.
Med tuffa eller snälla budskap från Friends, som Smakis varit stolt partner till sedan 2008, jobbar vi för att bekämpa mobbning.
Information från Naturskyddsföreningen att byta till eko och hjälpa bin att överleva, så vi kan få nya frukter att tillverka Smakis av.
Genom Smakis olika baksidor sprider vi dessa budskap. Var med du också! Tillsammans gör vi skillnad."

Byggnads ger ut ny medlemsinfo

Byggnads har tagit fram ett nytt magasin med information om facket, kollektivatvalet och försäkringar som ingår i medlemsskapet. Vi har tillsammans med Byggnads kummunikationsavdelning producerat skapat magasinet med medlemsifo som grundidé och den skickades ut till tillsammans med tidningen Byggnadsarbetaren.