SÅ STOPPAR VI JOBBDÖDEN

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 23.03.31.png

Medlemsinformation från Byggnads fackförbund i tidningen Byggnadsarbetaren.

Om hur Byggnads arbetar för en NOLLVISION:
“Ingen byggnadsarbetare ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Dödsolyckor och olyckor både kan och ska förhindras. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Men facket och skyddsombuden ska både ge arbetsgivaren stöd och påpeka brister. Som anställd har du också skyldighet att vara ”ditt eget skyddsombud” och följa lagar och säkerhetsföreskrifter.
Skyddsombuden och deras möjlighet att sköta sitt uppdrag är det är det allra viktigaste för att uppnå nollvisionen.“

Ulf Strand