Finans och design

Att kunna förenkla har sina utmaningar. Vad behöver förändras och hur. Att ta fram nya strukturer som ska funka i automatiserade miljöer är riktiga utmaningar som kräver noggrannhet. Jag gillar att få skapa strukturer och sätta tonationer på legala dokument, där utrymmet är extremt begränsat. Det ger dessutom en extra nivå när det ska levereras i Word.

Catella Bank tog fram ett kreditkort de ville få en tydlig identitet till. Jag tog fram utseendet och struktur för fakturor, välkomstbrev. prisbilagor och allmänna villkor för tydlighet och identitet.