Hide search form

Byggnads ger ut ny medlemsinfo

Byggnads har tagit fram ett nytt magasin med information om facket, kollektivatvalet och försäkringar som ingår i medlemsskapet. Vi har tillsammans med Byggnads kummunikationsavdelning producerat skapat magasinet med medlemsifo som grundidé och den skickades ut till tillsammans med tidningen Byggnadsarbetaren.

Read More

Ny katalog för Guldfynd

Guldfynds julkampanj 2016. Vi har ansvarat för och tagit fram layout och produktion av 32-sidig katalog samt skyltmaterial för butiker.

Read More

Hösten kommer på GF

Hösten har kommit till oss och Guldfynd fokuserar på nyheter i en DR-kampanj Vi har producerat folder och skyltmaterialet.

Read More